Lokalhistorisk Nyt 2, emneregister

Roebanen i Gierslev. "Mit billede af Gierslev".

Emneregister G-H

Links til registret:
A-F     G-K     L-T     T-Å


Returlink til Lokalhistorisk Forening? KLIK HER

GAMLE FILM:
"De Gamle Film". Af Visti Høgh Hansen, Høng.
Om overspilning af 6 gamle smalfilm til VHS-bånd. (1/10 2000, side 12)
"De to film-arrangementer" Af Visti Høgh Hansen, Høng.
Om et par vellykkede filmaftener med gamle Høng-film, kommenteret af Henning Hansen, Høng.
(Januar 2001, side 21)
GAMLE FOTOS:
"Familien i Lurekrogen". Af Niels E. Jensen, Løve.
Et forsøg på -ud fra et ukendt foto
fra 1919- ved hjælp af folketællinger, kirkebøger og ejendomsoplysninger at tegne et billede af familien på billedet og deres liv. -
(september 2014, side 17-18)
Eventuelle supplerende oplysninger om familien er meget velkomne! 
GIERSLEV:
"Noget om Gierslev". Af Niels E. Jensen, Løve. & Erik Krogsgaard, Høng.
Om sogn og by, udskiftningen, kirken, kirkens klokker, pastor Phister, 2 brande i præstegården. En fødselsindfrsel i kirkebogen 1805. Den ældgamle kvinde i Gierslev.

(januar 2003, side3)
"Mit billede af Gierslev". Af Marianne Højland Larsen, Gierslev i serien "Mit Yndlingsbillede".
Om Gierslev og roebanen.
(januar 2003, side 20)

GÅRDHISTORIE:
"Bækkegård, Matr.nr. 12a Hallenslev". Af Kirsten Penther, Hallenslev.
Kort notits om gården i serien "Mit Yndlingsbillede".(Januar 2001, side 20)
"Da Hønge Blev By".
Af Doris Esmann Eriksen, Høng.
En redegørelse for byens udvikling fra bondeby til stationsby. (1/10 1994, side 10)
"Fra De Gamle Aviser". Fra Sorø Amtstidende .
Om gården Davrekildevej 10, Finderup. (21/1 1993, side 7)
"Herslev Gårdhistorie". Redaktionen.
Notits om første publikation og prejektstatus. (1/1/1999, side 30)
"Minder omkring Kildegården i Herslev 1". Af Niels E. Jensen, Løve.
Om Lars Pedersen, der skal have bygget gården. Han var også kendt under navnet "Greve-Lars".
(4/10 1990, side 8)
"Fra De Gamle Aviser, Sort Uheld": Fra Sorø Amtstidende.
Om brand og storm 1874 på Justgård i Herslev. (7/10 1993, side 15)
"Otte Høng-landbrugs Historie i Billeder". Af Stig Jensen & Hanne Knüppel fra Kalundborg Folkeblad.
Forfatterne arbejdede med et projekt om landbrug fra ca. 1920 til 1988. (14/1 1988, side 13)
"Kender du din gprds historie?" Redaktionen.
Oplæg til foreningens projekt om gårdhistorie (7/10 1993, side 19)
"Fra De Gamle Aviser 1881". Redaktionen.
Om den gamle enke, Maren Larsdatter, på gården "Naboløs " i Kulby.
Hun blev begravet 19/2 1881 næsten 93 år gammel efter at have siddet enke på gården på mandens fæstebrev fra 1787.
(14/1 1988, side 11)
"Da Den Røde Hane Galede". Af Niels E. Jensen, Løve.
Om 2 ildebrande i Løve 1802 og 1810. (1/1 1993, side 14)
"Sådan var Livet Dengang" Af Hans Jensen, Løve.
Om gården Davrekildevej 1, Løve. Manuskript fra Dansk Folkemindesamling. ( 1/1/1995, side 3)
"Lille Løvegård". Af Niels E. Jensen, Løve.
Om gårdens opståen i 1782 ved sammenlægning af 2 gårde og til nedlæggelsen i 1806, hvor den blev købt af og indlemmet under Løvegård. Bygningerne solgtes som byggemateriale til nye gårde på egnen.
(28/9 1989, side 19)
"Brydemosegård". Af Niels E. Jensen, Løve.
Gårdens historie i korte træk fra 1808 til 1925. (8/1 1987, side 3)
"Solbjerggård". Af Jessie Pedersen, Ørslev.
Landinspektør Hans Hermann Bidstrups egen opgørelse af 1802 over gårdens statuts.
( 15/9 1988, side 7)

"Hvad Kirkebøgerne Gemmer". Af Niels E. Jensen, Løve.
Om den gamle gårdmand Jacob Nagel i Soilbjerg og hans 4 koner. (1/1 1995, side 22)
Historie på Forskud". Af Hanne Knüppel.
Nutidig landbrugshistorie (12/1 1989, side 23)
"Mit Yndlingsbillede". Af Arne Berntsen, Uglerup.
12 Uglerup-bønder fotograferet omkring 1900. (17/1 1991, side 11)
"En gårddeling i Uglerup". Af Arne Berntseb, Uglerup.
 Om gården "Katrinesminde" i Uglerup. (1/1 1999, side 22)
"En Fæstegård på Ørslev Mark". Af Niels E. Jensen, Løve.
Om gården "Bakkenskjønne" på Ørslev Mark (Nykøbingvej 33) og dens familier. (1/11995, side 14)
"En Gård -en Slægt". Af Niels E. Jensen, Løve.
Om gården, Spånagervej 2, Ørslev og dens beboere, samt en del af deres efterslægt, der bl.a. tæller politikeren Hermod Lannung. Gården blev nedrevet i 1989.
(1/1/ 1989, side 2)
"Foreningens gård-projekt". Af gårdhistorie-udvalget.
En kort orientering om opstarten på projekt gårdhistorie i Reerslev.
(oktober 2004, side 24)
"Projekt gårdhistorie". Af Grethe Jensen, Herslev.
En opfølgning af tidligere indslag oktober 2004 om gård-projektet.
(januar 2005, side 3)

HALLENSLEV:
"Hallenslev, -En landsby ved Tissø". Af Visti Høgh Hansen, Høng.
Om Hallenslev by, en skildring af landsbylivet i 1940´erne og 50´erne.
(oktober 2002, side 9)

"Mit Yndlingsbillede". Af Frida Kristiansen, Tåstrup.
Om "Hedebogård" i Solbjerg og dens familie. (1/10 1997, side 8)
HERREGÅRDE:
"Besøg på Kattrup Gods d. 29. maj 1997". Af Arne Berntsen, Uglerup.
Notits om foreningens udflugt (1/10 1997, side 20)
"Kragerups Historie og ejerskab 1801-2001". Af Birgitte Dinesen, Kragerup.
Om slægten Dinesen på Kragerup i 200 år. (oktober 2001, side 3)
 
HJEMSTAVNSFORENING:
"Ørslev-Solbjerg Hjemstavnsforening". Af Erling Rørdam Bonnevie, fhv. lærer i Solbjerg.
Erindringer fra hans tid i Solbjerg. (28/9 1989, side 14)
HOVERI:
"Fra en gammel skolebog". Redaktionen.
Om hvordan pastor Phister i Gierslev afskaddede hoveriet. (1/1 1998, side 19)
HØJTIDER:
"Nytåret i Gamle Dage". Af Visti Høgh Hansen, Høng.
Om at fejre nytår i gamle dage og skikkene omkring det. (Januar 2001, side 22)
"Nytåret og dets traditioner".
Af Niels E. Jensen, Løve.
Nytåret og dermed forbundne skikke. (1/1998, side 11)
"Den gamle Jul". Af Niels E. Jensen, Løve.
Julen før og nu og de elementer, den består af. (1/10 1997, side 17)
HØNG:
"Det gamle Høng". Af Thormod Jørgensen, Høng.
Byen 1880 og 1935. Et manuskript i Lokalhistorisk Arkiv. (7/10 1993, side 3)
"En Engel til Høng". Af Karen B. Olsen, Lokalhistorisk Atkiv, Høng.
Om VP-pladsens historie og udsmykning. Kunstneren Pontus Kjerrmans arbejde med den skulpturelle del af pladsen. (8/1 1997, side 25)
"En Holmgang i Høng". Af Børge L. Barløse , Risskov.
En diskussion i Høng mellem to polemikere i 1890.
(januar 2003, side 16)
"Mit Yndlingsbillede". Af Jesper Vallø Nielsen, Høng.
Omkrinig et luftfoto af Høng by.
(oktober 2003, side 20)

HØNG CAMEMBERT:
"Ludvig Schaumann". Redaktionen.
Om starten på Høng Camembert (10/91987, side 7)
"En Mærkedag". Redaktionen.
Om Camembert-fabrikken senere og om Poul K. Hansens fratræden. (10/9 1987 , side 8)
HØNG CHOKOLADEFABRIK:
"Høng Chokoladefabrik" Af Henny Sandstød.
Om en chokoladefabrik, som engang var i baghuset til ejendommen Hovedgaden 5. Den blev oprettet i 1833 og bestod kun i et par år.
(januar 2009, side 14)

HØNG HANDELSGARTNERI:
"Omkring Handelsgartneriet i Høng" Af Niels E. Jensen, Løve.
Indslaget handler om ejendommene Hovedgaden 37, det gamle handelsgartneri i Høng (nedrevet 1958) og Hovedgaden 39, om nogle af de personer, der har haft tilknytning til de 2 ejendomme og de aktiviteter, de har dannet rammen om.
(januar 2010, side 8)

HØNG KRO:
"Høng Kros Brand". Af Niels E. Jensen, Løve.
Baseret på en samtidig avisomtale af branden i dagbladene Sorø Amtstidende og Slagelseposten. (8/1 1987, side 13)
HØST:
"Høsten i Gamle Dage." Af Visti Høgh Hansen, Høng.
Om høst og høstfest samt skikkene omkring det. (oktober 2001, side 14)
HØSTFEST & JORDEMODER:
"Fra de Gamle Aviser". Sorø Amtstidende.
Om en høstfest i Tjørnelunde og om en jordemoder i Hallenslev. (1/1 1995, side 19)
HÅRBILLEDER:
"Mindetavlen -et Hårbillede". Af Aage Steen Jensen, København.
Om et hårbillede fra Kildegården i Herslev og om hårbilleder i almindelighed. (17/1 1991, side 7)

Emneregister I-J-K

INTERVIEWS:
"Interviews og Erindringer på Bånd".
Af Doris Esmann Eriksen.
En opfordring til at hjælpe med interview-opgaver. (4/10 1990, side 14)


JORDEMØDRE:
"Jordemødre i Løve". Af Niels E. Jensen, Løve.
Om jordemodervæsenet i Løve og de to jordemoderhuse.
Det første jordemoderhus var Kalundborgvej 11.
(1/1 1996, side 22)
JUBILÆER:

"Ugeavisen 100 år", af Tove Tieldow

(September 2016, side 12-13)


KAPPELBJERG I LØVE:
"Mit Yndlingsbillede" Af Ole Hedelund Andersen, Løve.
Om Kappelbjerg i Løve og de arkæologiske undersøgelser i 2003.
(oktober 2006, side 10)

KENDTE FOLK:
"Thomas Kingo og Løve Herred". Af Helge Christiansen, Bildsø.
Thomas Kinge var i en periode huslærer på Vedbygård.
(januar 2004, side 3)

KIRKER:
"Buerup Kirke" Af Birthe Smidth, Hallebygård.
I anledning af  kirkens 100 års jubilæum, bl.a. på grund af samtidig avisomtale.
(10/9 1987, side 2)
"Om Gravølskrigen i Solbjerg". Af Niels E. Jensen, Løve.
Om stridighederne ved en begravelse i 1795 om, hvem der skulle bære kisten og dermed have ret til at deltage i gravøllet over Jens Jensen, Hammeldrupgård.
Striden udartede sig til et gevaldigt slagsmål undervejs. -helt op til Solbjerg kirke!
(16/11992, side 3)
"Vester Løve Kirke". Af Niels E. Jensen, Løve.
Artikel i anledning af kirkens 75 års jubilæum. (10/9 1987, side 16)
KIRKEBOGSNOTER:
"Hvad Kirkebøgerne Gemmer". Af Niels E. Jensen, Løve.
Hvad kirkebøgerne kunne fortælle om livet i Gierslev sogn for et par hundrede år siden.
Om præstegårdsbrandene i 1762 og 1835.
Om en katoliks konvertering til protestantismen.
Om "kassebørn" i årene 1780-81, samt et par trolovelser.
(1/10 1999, side 8)
KLOGE FOLK:
"Ane Jensdatter 4". Af Niels E. Jensen, Løve.
Hvem der fulgte efter Ane Jensdatter i Reerslev, om søsteren "Kloge Lisbeth" og hvordan det gik hende.
(16/1 1992, side 7)
"Om kloge folk og kvaksalvere i Løve Herred". Af Niels E. Jensen, Løve.
Om smed Jens Larsen i Løve og Christian Nagel, mm.
(januar 2004, side13)

KRAGEVIG:
"Minder fra Kragevig". Af Jens Kr. Larsen, Egeris. Skive.
Om Kragevig, Kragevig skole mm.
(januar 2004, side 8)

KRIMINALITET:
"Et Opklaret Mord". Af Janne Houmann, København.
En mordhistorie fra Slagelse med relation til Høng. (1/10 1997, side 11)
"Tingbjerggården i Kulby". Af Frida Kristiansen, Tåstrup.
Om barnemordene på Tingbjerggård i Kulby.
(januar 205, side 11)

KØBMÆND:
"Fra De Gamle Aviser". Sorø Amtstidende.
Om Kulby Købmandshandel. (20/1 1994, side 7)

Retur til "Lokalhistorisk Nyt"       Forrige Side     Næste Side

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

04.02 | 09:49

Tak for dinkommentar

...
22.09 | 12:31

Sjovt at læse om den gamle bondekultur.

...
23.04 | 17:17

Findes der et person fra Søren Christensen, Hyldekærgård. Han var tillige musiker. En gammel nodebog fra 1853, med hans underskrift, er kommet frem.

...
05.11 | 14:02

Hej er der nogen der ved om der var en familie Orup eller Orup Jensen eller måske
En enlig mor med efternavnet Orup efter byen

...
Du kan lide denne side