Mine aner

Denne side er sidst opdateret 28/8 2009.

Min slægt, kort om de første generationer: 

Min slægt stammer fra Midt- og Østsjælland og en del fra Roskildeegnen.
Her er en kort beskrivelse af de første 4 generationer med billeder i det omfang de findes.
Hvis du vil se flere oplysninger om slægten, så brug linket til at komme videre til
Høng-Haslev-Faxe Lokalsider, hvorfra der er links til slægtens områder, Midt- og Østsjælland mm. eller gå direkte til anetavlen med det samme.

Mine forældre:

Lars Nielsen Jensen,
Født 26/8 1899 i Jyderup, Faxe sogn.
Død 21/7 1982 i Høng, Finderup sogn. Urne nedsat på Faxe kirkegård.

Esther Marie Petrea Jensen ,
Født 17/8 1902 i Faxe.
Død 1992 i Høng, Finderup sogn. Urne nedsat på Faxe kirkegård.

Lars og Esther blev gift 21/6 1936 i Faxe kirke.
De kom til at bo i den til Teestrup skole hørende embedsbolig. Her var min far flyttet ind da han i 1924 blev ansat som andenlærer ved skolen.
Læs mere om Testrup og om skolen under de respekktive menupunkter.

Min farfar og farmor:

Jens Frederik Jensen,
Født 25/5 1854 på Kallehavegården i Hovby, Faxe sogn.
Død 16/6 1919 på Lorentzens Klinik, Sortedamsdosseringen, København. Begravet i Faxe.

Karen Sophie Larsen,
Født 25/5 1865 i Hugkrogen ved Orup, Roholte sogn.
Død 8/8 1901 på gården Bøgekær i Jyderup, Faxe sogn. Begravet i Faxe.

Jens Frederik Jensen var gift 2 gange:
1. med Ellen Kirstine Larsen.
2. 25/5 1898 i Roholte med Karen Sophie Larsen.
Gennem sit 1. ægteskab overtog han gården "Bøgekær" i Jyderup efter sin svigermor, Lars Nielsens enke.
I første ægteskab havde han 2 døtre, Inger og Karen, der ses på billedet.
Deres mor var død efter et dødfødt drengebarn.
I andet ægteskab havde han sønnen Lars Nielsen Jensen.
Også Karen Sophie døde efter en  dødfødt dreng.

Min morfar og mormor:

Niels Jensen,
Født 2/8 1875 i Faxe.
Død 25/5 1942 i Faxe (Torvegade 33). Begravet i Faxe.

Inger Marie Pedersen,
Født 22/6 1879 i Baunekulehuset, Stubberup, Faxe sogn.
Død 9/11 1935, Torvegade 33, Faxe. Begravet i Faxe.

Niels Jensen og Inger Marie blev gift i Faxe 2/9 1900.
Billedet er fra forlovelsen.
Niels Jensen arvede sin morfar Peder Nielsens tømrervirksomhed, der havde til huse i ejendommen Torvegade 31-33 i Faxe, nabo til Faxe Bryggeri.
Niels Jensen var en dygtig og samvittighedsfuld håndværker, der har været med til at bygge en mængde bygninger i Faxe og omegn.
Deres eneste barn, Esther Marie Petrea Jensen, blev født i Faxe 17/8 1902.

Min farfars forældre:

Jens Nielsen,
Født 21/7 1818 på Kallehavegården i Hovby. Gården hed da "Loedegård". Den tilhørte Kbh. Universitet.
Død 19/8 1884 samme sted. Begravet i Faxe.
Der findes intet billede af ham. Han har aldrig villet fotograferes.

Anne Marie Andersdatter,
Født 31/3 1828 i Ll. Tårøje, Smerup sogn.
Død 7/11 1901 på Loedegård i Hovby. Begravet i Faxe.

Jens Nielsen og Anne Marie blev gift 25/9 1846.
Han overtog gården efter sin far Niels Jacobsen. Selv blev han efterfulgt af sønnen, Hans Christian Jensen.
Sønnen Jens Frederik overtog gården "Bøgekær" i Jyderup.
 

Min farmors forældre:

Lars Christiansen,
Født 26/2 1820 i Orup, Roholte sogn
Død 30/10 1892 i Hugkrogen, Orup Mark. Begravet i Roholte.

Ane Margrethe Jørgensdatter,
Født 9/10 1832 i Tystrup smedje, Faxe sogn.
Død i 1904 i Hugkrogen, Orup Mark. Begravet i Roholte.

Lars og Ane Margrethe blev gift 22/7 1853 i Faxe.
Han havde tidligere været gift med Ane Margrethes søster Johanne Marie.
Lars Christiansen, der var hjulmand, ejede ejendommen Hugkrogen nr. 6.
Han var i lighed med sin far, Christian Leonhardt Larsen  og svigerfaderen, smed Jørgen Isaachsen, Tystrup, grebet af den religiøse vækkelse på egnen.
Han var med i kredsen omkring Brøderup Højskole og med til at stifte Orup Friskole.

Min morfars forældre:

Rasmus Jensen,
Født 28/5 1843 i Faxe.
Død 2/3 1914 på Rebslagervej i Faxe. Begravet i Faxe.

Cathrine Marie Nielsen,
Født 29/4 1854 , Torvegade 31, Faxe.
Død 18/3 1910 på Rebslagervej i Faxe. Begravet i Faxe.

Rasmus og Cathrine blev gift 19/6 1872 i Faxe.
De havde en ejendom på Rebslagervej, hvor Rasmus ernærede sig som hjulmand og rebslager.
Sønnen Niels Jensen var tømrer og arvede sin morfars ejendom Torvegade 31.
Rasmus havde tidligere været gift med enken efter sin bror, Niels Jensen.

Min mormors forældre:

Hans Christian Pedersen,
Født 15/3 1854 i Hovby, Faxe sogn.
Død 3/5 1936 i Baunekulehuset, Stubberup. Begravet i Faxe.

Karen Marie Nielsen,
Født 29/4 1850 i Stubberup, Faxe sogn.
Død 1/5 1921 i Baunekulehuset, Stubberup. Begravet i Faxe.

Hans Christian og Karen Marie blev gift i Faxe 3/7 1875.
Han var fyrbøder ved Kalkovnen.
Deres datter Inger Marie Pedersen blev gift med tømrer Niels Jensen, Torvegade 31-33, Faxe.

Mine tipoldeforældre på fædrende side:

Niels Frederich Jacobsen,
Født 1775 på "Nyrupgården" i Ør. Egede sogn.
Død 29/12 1851 i Hovby. Begravet i Faxe.

Inger Hansdatter,
Født 1786 på "Bakkedal" i Faxe.
Død 5/7 1855 i Hovby. Begravet i Faxe.

Der findes ingen billeder af parret.
Niels Jacobsen og Inger Hansdatter blev gift i Faxe 13/11 1801.
Niels Jacobsen overtog "Loedegård" (Senere Kallehavegård) i 1801. Han lod bygge en ny stuelænge.
Deres søn Jens Nielsen overtog gården.

Anders Jensen,
Født 4./3 1795 i Værløse, Faxe sogn.
Død 26/1 1855 i Stubberup. Begravet i Faxe.

Anne Nielsdatter,
Født 3/8 1798 i Værløse, Faxe sogn.
Død 29/11 1875 i Stubberup. Begravet i Faxe.

Der findes ingen billeder af parret.
Anders Jensen og Anne Nielsdatter blev gift 4/2 1822 i Faxe.
De var fætter og kusine, idet fædrene var brødre.
De havde fæste på en gård i Stubberup. Deres datter Anne Marie Andersdatter var gift med gmd. Jens Nielsen på Kallehavegården i Hovby.

Christian Leonhardt Larsen,
Født 1793 i Orup, Roholte sogn.
Død 33/7 1873 i Krageborghuset, Orup. Begravet i Roholte.

Mette Christiansdatter,
Født  1795 i Svennerup, Kongsted sogn.
Død 3/2 1833 i Orup. Begravet i Roholte.

Der findes ingen billeder af parret.
Christian Leonhardt og Mette blev gift 18/3 1818 i Roholte.
Han ernærede sig som hjulmand i Krageborghuset.
Deres søn Lars Christiansen, der også var hjulmand, havde en ejendom i Hugkrogen ved Orup.

Jørgen Isaachsen,
Født 1793 i Duelundshuset, Bråby sogn ved Haslev.
Død 9/2 1866 i Tystrup Smedje, Faxe sogn. Begravet i Faxe.

Karen Michaelsdatter,
Født 15/8 1794 i Tystrup Smedje, Faxe sogn.
Død 17/2 1843 samme sted. Begravet i Faxe.

Karen Michaelsdatter blev aldrig fotograferet i modsætning til hendes ægtefælle.
Jørgen  Isaachsen og Karen blev gift 21/11 1817 i Faxe.
Han havde været i smedelære og overtog smedjen ifølge fæstebrev dateret 9/10 1820 på Gisselfeld. Smedjen tilhørte ellers Rosendal.
Indhus og smedjebygning ligger endnu på Sækkehusvej i Tystrup.
Han var ellers også landsbyspillemand, men han tog brat afsked med violinen, da han blev grebet af den religiøse vækkelse midt i 1800-tallet.
Deres datter, Johanne Marie Jørgensdatte (født 1820, død 1853), blev i 1844 gift med hjulmand Lars Christiansen i Hugkrogen.
Lars Christiansen blev efter hendes død gift med søsteren Ane Margrethe Jørgensdatter:

Mine tipoldeforældre på mødrende side:

Jens Rasmussen,
Født 26/2 1813 i St. Faurby, Faxe sogn.
Død 6/91885 på "Nygård" i Faxe. Begravet i Faxe.

Anne Cathrine Hansdatter,
Født 11/6 1812 i Faxe.
Død 11/31884 på "Nygård" i Faxe. Begravet i Faxe.

Jens Rasmussen og Anne Cathrine blev gift 23/3 1833 i Faxe.
Deres søn Rasmus Jensen var hjulmand og rebslager på Rebslagervej i Faxe.

Peder Nielsen,
Født 8/2 1826 i Jyderup, Faxe sogn.
Død 30/5 1906 i ejendommen Torvegade 31, Faxe. Begravet i Faxe.

Ane Margrethe Hansdatter,
Født 24/10 1830, Torvegade 31, Faxe.
Død 26/2 1877 i ejendommen Torvegade 31, Faxe. Begravet i Faxe.

Peder Nielsen og Ane Margrethe blev gift10/2 1854 i Faxe.
Han overtog svigerfaderens tømrervirksomhed i ejendommen. Han deltog i treårskrigen 1848-50 og fik tildelt en erindringsmedalje og en bog om krigen.
Deres datter Cathrine Marie blev gift med hjulmand og rebslager Rasmus Jensen, Faxe.

Peder Hansen,
Født 1815 i Tystrup, Faxe sogn.
Død 9/2 1895 i Hovby. Begravet i Faxe.

Mette Jensdatter,
Født 3/9 1821 i Birket, Dåstrup sogn ved Roskilde.
Død 22/6 1906 i Hovby. Begravet i Faxe.

Peder Hansen er aldrig blevet fotograferet.
Peder Hansen og Mette blev gift 7/2 1845 i Osted, hvor de begge tjente.
I Hovby ernærede Peder Hansen sig ved at bryde kalksten.
Deres søn, Hans Christian Pedersen, boede i Baunekulehuset i Stubberup og var fyrbøder på kalkovnen.

Niels Pedersen,
Født 12/1 1812 i Svennerup, Kongsted sogn.
Død 8/12 1888 på Hovby Fattiggård. Begravet i Faxe.

Inger Margrethe Jensdatter,
Født 11/10 1814 i Tokkerup, Faxe sogn.
Død 17/1 1884 på Hovby Fattiggård.

Der findes ingen billeder af parret.
De blev gift 10/12 1847 i Faxe. Niels Pedersen ernærede sig ved at arbejde som indsidder rundt om på gårdene bl.a. som kreaturpasser.
Deres datter Karen Marie Nielsen blev gift med fyrbøder Hans Christian Pedersen i Baunekulehuset i Stubberup.

Her slutter den korte gennemgang af de første 4 generationer af slægten.
-Hvis du vil vide mere, kan du få hele anetavlen HER.

| Svar

Nyeste kommentarer

29.10 | 13:04

Hej, jeg prøvede via Google at søge således:
"barbermaleren i haslev" og jeg fik en smule frem om ham. Jeg har aldrig hørt om ham selvom jeg er fra den egn.

28.10 | 15:13

Barbermaleren John Christensen (født 2896) blev angiveligt udlært i en barbersalon i Haslev inden 1920.
Er det muligt at påvise adressen på stedet ?

04.02 | 08:49

Tak for dinkommentar

22.09 | 10:31

Sjovt at læse om den gamle bondekultur.