Lokalhistorie

Gården Spånagervej 2, Ørslev ca. 1920.

Lokalhistorie i almindelighed

Lokalhistorie og slægtsforskning bliver i Høng drevet under mottoet:

Bevar fortid og nutid for fremtiden!


Hvad er så lokalhistorie egentlig?

1. Indsamling af historisk kildemateriale, som er egnet til dokumentation af egnens og befolkningens historie.
2. Bearbejdning og formidling af egnens historie, så flest muligt med interesse herfor får mulighed for at få kendskab til den.
3. Forskning i de kilder arkiverne i forvejen rummer og koordinere dette med det indsamlede lokale materiale, samt formidle resultatet af forsknigen.
4. Holde evt. interesserede løbende orienteret om, hvilke projekter der arbejdes med i området.

Sådan gør vi i Høng


Lokalhistorisk Forening og Lokalhistorisk Arkiv i Høng samarbejder  om at opfylde ovennævnte kriterier bedst muligt:

Foreningens bestyrelse og egnsrepræsentanter samarbejder med arkivet om at indsamle historisk kildemateriale fra området, der primært dækker gl. Høng Kommune.
Vi udforsker og bearbejder i arbejdsgrupper eller som enkeltpersoner områdets historie.
Vi holder medlemmer og andre interessrede informerede gennem foreningens medlemsblad, der udgives to gange årligt og distribueres til medlemmer, ligesom det kan købes eller lånes på biblioteket.
Vi arbejde også med udgivelse af andre publikationer med lokalhistorisk stof.
Vi afholder arrangementer af lokalhistrórisk eller almen historisk art.
Vi bruger også internettet, bl.a. dette websted til at bringe historisk værdifuldt stof frem i lyset.

Hvad kan lokalarkivet bruge?

Det historiske kildemateriale er mangfoldigt!
I mange tilfælde er man måske slet ikke klar over, at man ligger inde med noget værdifuldt materiale, der kan interessere andre!
-Her skal man absolut ikke holde sig beskedent tilbage med at spørge lokalarkivet eller den lokalhistoriske forening, om materialet kan bruges. -Det kan det som regel!
-Man skal  huske på, at ligesom i et puslespil kan det være den mindste lille brik, der fuldender billedet!
-At beskæftige sig med lokalhistorie og slægtsforskning er sådan set ikke så forskellig fra at lægge puslespil!

Her er et udvalg af, hvad arkivet søger:
Fotos eller tegninger af personer, bygninger, lokaliteter, begivenheder mm.
Dokumenter, såsom breve, ejendomspapirer, kontrakter, fæstebreve, skiftebreve, forsikringspapirer.
Dagbøger og erindringer, scrapbøger, regnskaber. Film- & videomateriale.
Anetavler og andet genealogisk materiale, slægtebøger.
-Der kunne nævnes meget mere!

Hvis man ligger inde med papirer, fotos eller andet fra "gamle dage", som man kunne tænke sig at dele med eftertiden, så kontakt det lokale arkiv og hør, om det har interesse.

-Nu kan det jo være, man nødigt vil aflevere sine originale fotos, papirer eller andet!
Det behøver man heller ikke!
Arkivet er lige så interesseret i at låne materialet til scanning, affotografering eller kopiering.

Men hvis familien ikke længere er interesseret i materialet, tager arkivet gerne imod.
-Det er ikke nødvendigt at sortere materialet- det gør vi meget gerne selv!
Evt. henvendelse om udlån af materiale eller aflevering kan ske til arkivaren på telefon: 5953 5040 (spørg efter Christina Lundgren Madsen) eller til en af Lokalhistorisk Forenings egnsrepræsentanter, hvis navn, adresse og telefonnummer står i medlemsbladets program eller på foreningens hjemmeside.

Arkivet i Høng har officielt åbent hver tirsdag 10-13, men kan dog i realiteten benyttes i hele bibliotekets åbningstid, hvis man kan betjene sig selv i publikumslokalet, der indeholder mange arkivalier på rullefilm og mikrokort samt læseapparat hertil.
Man kan evt. også kontakte undertegnede på denne mailadresse: nj@arkivhong.dk
 

| Svar

Nyeste kommentarer

29.10 | 13:04

Hej, jeg prøvede via Google at søge således:
"barbermaleren i haslev" og jeg fik en smule frem om ham. Jeg har aldrig hørt om ham selvom jeg er fra den egn.

28.10 | 15:13

Barbermaleren John Christensen (født 2896) blev angiveligt udlært i en barbersalon i Haslev inden 1920.
Er det muligt at påvise adressen på stedet ?

04.02 | 08:49

Tak for dinkommentar

22.09 | 10:31

Sjovt at læse om den gamle bondekultur.